Maskiner

Facksortering

Tilt

Paketläggare med dubbelsvärd

Positionering

Trimmer

Stegmatare

Enstyckematare

Avlägg efter såg

Ändspontning

Strörobot

Strömottagning

Klyvutrustning

Hyvelinmatare

Buntläggning

Buffertlösning

Råsorteringar och justerverk anpassas efter sågverkens storlek och automationsgrad. Almabs ambition är effektiva lösningar med minimalt underhåll.

Emballageutläggare

Emballageutläggare

Almabs råsorteringar anpassas efter sågens kapacitet och önskad bemanning. Med sorterplats alternativt kamerasystem. Med möjlighet till buffertsystem mellan såg och sortering.

Enstyckmatare2

Enstyckmatare

Enstycksmatning av ämnen för kontrollerad inmatning i efterföljande transportör.

Flödesvändning2

Flödesvändare

Finns i utförande nedifrån och upp alternativt uppifrån och ned. Drift via hålväxelmotor. Friktionsbelagda hjul med diameter som anpassas. Pneumatiskt uppsträckta remmar håller virket mot hjulen.

Hoplyftare

Hoplyftare

Truckgafflar monterade på lyftram. Parallellstyrd lyftrörelse med elmotordrift. Finns i utförande med horisontell åkrörelse för hopläggning av mer än 2 paket på varann.

stromottagning-kinda-jpg

Strömottagning

Ströna samlas upp skiktvis samt läggs kontrollerat i ströhäcken. Ströhäcken sänks ned allteftersom de fylls.

Paketkedja

Paketkejda

Längd och kedjedelning anpassas efter virkespaketens dimension.

paketlaggare-maa-jpg

Paketläggare med sekundärhiss

Utförande med vridning av utläggningsgafflar alternativt utan vridning med sänkning. Pakethiss parallellstyrd med elmotordrift. Finns med skiktdelning alternativt stegningsfunktion för bildande av virkesskiktet.

Hoplyftare

Positionering

Virket positioneras i längsled med hjäp av förinställd servopositionering. Virket slår inte i anslag och därmed erhålls en lungn positionering med mycket litet servicebehov.

Stegmatare

Stegmatare

Drift via elmotor. Kedjor med medbringare Delning och längd anpassas