STRÖMOTTAGNING

Funktion:

• Tar emot strö efter avströning från tilt. Kan fås med utsortering av truckströ. Utsortering sker i flödet utan något start och stopp.
• Strön läggs i ströhäckar där maskinen utformas efter kundens befintliga ströhäckar.
• Inget stopp i produktionen vid häckbyte och mycket bra fyllnadsgrad i häckarna.

Specifikation:

Torkströdimensioner:
• Längd 1100-2500 mm
• Bredd 15-75 mm
• Tjocklek 15-35 mm
Truckströ ska vara minst 2,5 gånger tjockare än torkströ.

Kapacitet:

• 300 strö/min