Ändspontning

Funktion:

• Ändfräsning not och spont med uppriktning.

Specifikation:

• Ändfäsaggregat med elektriskt reglerade verktygspositioner.
• Uppriktning med uppriktningskedjor samt mothåll.

Kapacitet:

• Ändfräsning ssamt uppriktning 70 st/min.