BUFFERTLÖSNING

Funktion:

För att kunna fortsätta att producera från såglinjen vid tillfälliga stopp i råsorteringen, så buffra denna lösning virket med bibehållen ordningsföljd. När råsorteringen åter startar, så töms bufferten, samtidigt som virkesflödet kommer från sågen. Lösningen är pantererad av Almab.

Specifikation:

Kapacitet: