BUNTLÄGGNING

Funktion:

• Buntläggning av virke såsom paneler, reglar eller läkt.
• Finns som fristående maskin där virkespaket skiktas upp och buntarna längdmatas samt bandas eller folieras.

Alternativt som online-funktion i produktionslinje. (2 olika typer):
• Tvärmatning för bandning av buntar.
• Längs matning där buntarna kan bandas och/eller folieras.

Specifikation:

Buntstorlek:
• Bredd 70-220 mm
• Höjd 40-140 mm
• Längd 1800-6000 mm
Maskiner avsedda för fallande samt enlängdade buntar. Typ av maskin anpassas.

Kapacitet:

• Upp till 20 buntar/min.