Svenska English

Strömottagning

Funktion
Mottagning samt fyllning av ströhäck.

Specifikation
Ströna samlas upp skiktvis samt läggs kontrollerat i ströhäcken.
Ströhäcken sänks ned allteftersom de fylls.

Tillval.
Urskiljning av truckströ.