ÄNDSPONTNING

Funktion:

• Ändfrässning not och spont med uppriktning.

Specifikation:

• Ändfäsaggregat med elektriskt reglerade verktygspositioner.
• Uppriktning med uppriktningskedjor samt mothåll.

Kapacitet:

• Ändfrässnig samt uppriktning 70 st/min.