Svenska English

Strörobot

Funktion
Automatisk ströläggning.

Specifikation
Ströhäcken placeras med truck på en transportör.
Häcken sänks ned och ströna förs vidare till elevatorer och enstycksmatas fram till paketläggningen.
Ströna placeras på virkespaketet med hjälp av gripdon.
 
Som tillval finns separering och påmatning av truckströ.
 
Även bindströmagasin kan anbringas.