Om Almab

Allt under samma tak

Processerna i moderna sågverk och hyvlerier ser snarlika ut. Det finns många likheter, men det betyder också att skillnaderna är desto viktigare. Det är de genomtänkta lösningarna, de unika kombinationerna och de tillförlitliga systemen som avgör produktionskapacitet, kvalitet och lönsamhet.

Egen konstruktionsavdelning

Genom att tidigt satsa på att utveckla kompetensen hos medarbetarna på den egna konstruktionsavdelningen har Almab idag unika möjligheter när det gäller att förverkliga kundernas ambitioner.

Egen produktion

Almab driver verkstadsproduktion i egen regi. Det förbättrar den dagliga kvalitetskontrollen, men underlättar också flexibiliteten när kunderna har speciella behov.

Eget montage

Almabs montageledare,med gedigen erfarenhet, säkerställer att anläggningarna uppförs på avsett sätt.

Egen industriell automation

Via vårt dotterbolag Nolyx erbjuder vi industriell automation.

Professionalitet

  • Vi arbetar för långvarig kundrelation.
  • Vi använder väl utprovade produkter.
  • Kvalitet, robusthet och tillgänglighet är starka ledord för oss.
  • Vi använder senaste teknik för 3 dimensionellt ritningsframtagande.
  • Vår kunniga personal i egen verkstad provkör och kontrollerar alla maskiner före leverans.

Affärsidé

Almab erbjuder sågverks- och virkesförädlingsindustrin, processoptimerad hanteringsutrustning som ger maximalt värde för kunden. Detta gör vi genom ledande kunskap, utrustning och eftermarknad. 

Ägare

Storskogen är Almabs huvudägare sedan december 2018.

Vår historia

Almab har starka traditioner. Det blir så med ett företag som i tre generationer drivits av samma familj. P-O Larsson tog över ansvaret 1986. Då hade hans far Nils drivit Almab sedan han tog över från farfar Anders. Traditioner går hand i hand med trygghet. Almab firade 80-års jubileum 2008. Genom tre generationer har specialisterna på Almab samarbetat med kunderna om att utveckla effektiva och lönsamma processer för råsortering, justerverk och hyvlerier.

1928

Almab bildas av Anders Larsson tillsammans med hans bröder Lars-Gunnar och Karl för att såga och hyvla virke till kunder kring Storvik.

1945

Almab tar över agenturen på sågverksmaskiner för Bolinders.

1957

Premiär för den första transportören, utvecklad och tillverkad av Almab.

1965

Den första transportören av stål levereras till kund.

1969

Verkstadslokalerna har blivit för trånga. Almab flyttar 300 m och får möjligheter att expandera kraftigt.

1971

Den första exportordern. I dag går ungefär 75 procent av Almabs tillverkning på export.

1985

Börjar konstruera med hjälp av CAD-system.

1988

Startar dotterbolag i Norge.

1995

Etablering av verkstad i Estland.

2000

Utvecklar den första sorteringsanläggningen med kamerasortering.

2001

Startar försäljningsföretag i Finland.

2003

Delägare i Nolyx AB som utvecklar elstyrning för avancerade industriprocesser.

2008

Almab firar 80 år och försäljningen ökar stadigt. Den ryska marknaden står för en växande andel av leveranserna.

2012

Provator AB blir ny huvudägare.

2018

Almab firar 90 år.

2018

Storskogen blir ny huvudägare.

2023

Almab öppnar nytt kontor i Gävle.
Almab förvärvar Nolyx som erbjuder industriell automation.