Svenska English

Trimmer

Funktion
Ändtrimmning av virke.
Finns i utförande för trimning av ena virkes ändan alternativt som fulltrimmer där båda ändar trimmas samt även vrakningsfunktion.
 
Specifikation
Drift via elmotorer.
Styrning av klingornas ned respektive upprörelse anpassas efter kapacitetsbehov. Med pneumatik alternativt elservostyrning.
Avstånd mellan kapklingor anpassas. Normalt 300-500 mm.
 
Avmatningsutrustning för avkapade bitar.