Svenska English

Paketläggare

Funktion
Paketläggning av virke.

Specifikation
Utförande med  vridning av utläggningsgafflar alternativt utan vridning med sänkning.
Pakethiss parallellstyrd med elmotordrift.
Finns med skiktdelning alternativt stegningsfunktion för bildande av virkesskiktet.

Tillval
Glesläggningsfunktion.
Jämndragningsrullbana.
Ändjämningsanslag