Svenska English

Buntläggning

Funktion
Buntläggning av virke såsom paneler, reglar eller läkt.
- Finns som fristående maskin där virkespaket skiktas upp och buntarna längdmatas samt bandas eller folieras.
 
Alternativt som online funktion i produktionslinje.
Där finns 2 olika typer:
Som tvärmatning för bandning av buntar.
Eller längsmatning där buntarna kan bandas och/eller folieras.
 
Specifikation:
Buntstorlek:
Bredd 70-220mm
Höjd 40-140mm
Längd 1800-6000mm.
 
Maskiner avsedda för fallande samt enlängdade buntar.
 
Typ av maskin anpassas.
 
Kapacitet
Upp till 20 buntar/min.