Svenska English Россия

Om ALMAB

Allt under ett tak

Processerna i moderna sågverk och hyvlerier ser snarlika ut. Det finns många likheter, men det betyder också att skillnaderna är desto viktigare. Det är de genomtänkta lösningarna, de unika kombinationerna och de tillförlitliga systemen som avgör produktionskapacitet, kvalitet och lönsamhet.
 

Egen konstruktionsavdelning

Genom att tidigt satsa på att utveckla kompetensen hos medarbetarna på den
egna konstruktionsavdelningen har ALMAB i dag unika möjligheter när det gäller att
förverkliga kundernas ambitioner.
 

Egen produktion

ALMAB driver verkstadsproduktion i egen regi. Det förbättrar den dagliga kvalitetskontrollen,
men underlättar också flexibiliteten när kunderna har speciella behov.

Eget montage

Almabs montageledare,med gedigen erfarenhet, säkerställer att anläggningarna uppförs på avsett sätt.
 

Proffessionalitet

  • Vi arbetar för långvarig kundrelation
  • Vi använder väl utprovade produkter
  • Kvalitet, robusthet och tillgänglighet är starka ledord för oss
  • Vi använder senaste teknik för 3 dimensionellt ritningsframtagande
  • Vår kunniga personal i egen verkstad provkör och kontrollerar alla maskiner före leverans.
 

Läs vår integritetspolicy