Svenska English

Vertikaltransportör

Funktion
Vertikaltransport av pallgods mellan två eller flera våningar.

Specifikation
Vertikaltransportörens stativ består av kraftiga stålprofiler och vagnen lagras med kullager.
Vagnen utföres med en rullbana alternativt kedjetransportör som godset matas in på.
Lyft sker via kedja eller vajer.
Styrning via frekvensstyrd motor som avpassas efter godsets vikt och hastighet.
Godsvikt. 400kg -2500kg.