Svenska English

Vår historia

Almab har starka traditioner. Det blir så med ett företag som i tre generationer drivits av samma familj. P-O Larsson tog över ansvaret 1986. Då hade hans far Nils drivit Almab sedan han tog över från farfar Anders. Traditioner går hand i hand med trygghet. Almab firade 80-års jubileum 2008. Genom tre generationer har specialisterna på Almab samarbetat med kunderna om att utveckla effektiva och lönsamma processer för råsortering, justerverk och hyvlerier.

1928
Almab bildas av Anders Larsson tillsammans med hans bröder Lars-Gunnar och Karl för att såga och hyvla virke till kunder kring Storvik.

1945
Almab tar över agenturen på sågverksmaskiner för Bolinders.

1957
Premiär för den första transportören, utvecklad och tillverkad av Almab.

1965
Den första transportören av stål levereras till kund.

1969
Verkstadslokalerna har blivit för trånga. Almab flyttar 300 m och får möjligheter att expandera kraftigt.

1971
Den första exportordern. I dag går ungefär 75 procent av Almabs tillverkning på export.

1985
Börjar konstruera med hjälp av CAD-system.

1988
Startar dotterbolag i Norge.

1995
Etablering av verkstad i Estland.

2000
Utvecklar den första sorteringsanläggningen med kamerasortering.

2001
Startar försäljningsföretag i Finland.

2003
Delägare i Nolyx AB som utvecklar elstyrning för avancerade industriprocesser.

2008
Almab firar 80 år och försäljningen ökar stadigt. Den ryska marknaden står för en växande andel av leveranserna.

2012
Ny huvudägare, Provator AB.

2012
Almab levererar i samarbete med Söderhamn - Eriksson och Hedlunds ett komplett sågverk till Ryssland.

2018
Almab firar 90 år.

2018
Storskogen blir ny huvudägare.