Svenska English

Truckströpåläggare

Funktion
Påläggning av truckströ på virkespaket.

Specifikation
Finns i utförande för tvärtransport alternativt längstransport av virkespaketet.
 
Truckströna läggs ut med hjälp av pneumatiska gripdon.