Svenska English

Ströläggare

Funktion
Magasinering samt placering av bindströ.

Specifikation
Vertikalt magasin som anpassas i höjd efter behov.
Pneumatisk nedsänkning av ströt till paketet.
Kan laddas framför paketläggaren alternativt ovanför.

Finns även i utförande för dubbla strö så att strölängden inte behöver anpassas för olika paketbredder.