Svenska English

Ströhantering torkströ

Funktion
Mottagning och fyllning av ströhäck.

Specifikation
Ströna eleveras samt matas ut på transportör som horisontellt förflyttar sig för skiktvis påfyllning.
Ströhäcken sänks parallellt med motordrift.