Svenska English Россия

Ströhantering torkströ

Funktion
Mottagning och fyllning av ströhäck.

Specifikation
Ströna eleveras samt matas ut på transportör som horisontellt förflyttar sig för skiktvis påfyllning.
Ströhäcken sänks parallellt med motordrift.