Svenska English Россия

Sorteringsverk

Råsorteringar och justerverk anpassas efter sågverkens storlek och automationsgrad. Almabs ambition är effektiva lösningar med minimalt underhåll.