Svenska English

Råsorteringar

Almabs råsorteringar anpassas efter sågens kapacitet och önskad bemanning. Med sorterplats alternativt kamerasystem. 
Med möjlighet till buffertsystem mellan såg och sortering.