Svenska English

Paketrullbana

Funktion
Längstransport av virkespaket.
Kraftigt utförande
 Avsedd för Strölagda alternativt klosslagda paket.
Finns också med höjning för avväxling till tvärtransport.

Specifikation
Rulldelning och rullängd anpassas för virkespaketens dimension.
Kedjedrift

Rulldiameter
159 alternativt 194 mm

Tillval
Pneumatisk eller hydraulisk höjning.