Svenska English

Paketläggare med sekundärhiss

Funktion
Paketläggning av virke med en alternativt dubbla jämnändar.
Sekundärhiss tar över under tiden paketet matas ut för att undvika stopp i produktionen.
 
Specifikation
Utförande med  vridning av utläggningsgafflar alternativt utan vridning med sänkning.
Pakethiss parallellstyrd med elmotordrift.
Finns med skiktdelning alternativt stegningsfunktion för bildande av virkesskiktet.
 
Tillval
Glesläggningsfunktion.
Jämndragningsrullbana.
Ändjämningsanslag.