Svenska English

Paketkejda

Funktion
Tvärtransport av virkespaket.
Kraftigt utförande
Avsedd för Strölagda alternativt klosslagda paket.
Finns också med höjning för avväxling till längstransport.

Specifikation
Längd och  kedjedelning anpassas efter virkespaketens dimension.

Kedjetyp
M80