Svenska English

Röster om Almab

– Man kan nog säga att Almab har varit involverade i det mesta som rör utbyggnaden och moderniseringen efter själva sågen. Det handlar om mycket specialmaskiner som är anpassade efter våra specifika behov då det sågade virket sedan skickas vidare till vår anläggning i Malå där limträskivorna tillverkas. Det timmer vi tar in i sågen är endast mellan 2,6 till 2,8 meter långt och är samtidigt väldigt klent. IKEA:s riskkapitalbolag är huvudägare till Norrfog och detta faktum tror Staffan Granqvist hade stor inverkan vid valet av leverantörer.

– IKEA har samarbetat med Almab tidigare med goda erfarenheter och det spelade en viktig roll vid upphandlingen av utrustning till modernisering av sågverket. Vi hade väldigt högt ställda målsättningar kring utbyggnaden av sågverket. Efter inkörning och vissa modifieringar är vi väldigt nöjda med den utrustning som Almab har levererat. De har dessutom varit mycket måna om ett gott samarbete även när det gäller de skärpta krav från Arbetsmiljöverket som innebar att vi fick göra en del ombyggnationer av sågverket.

Staffan Grankvist, produktchef av Norrfogs möbeldelar till IKEA

– Vi hade goda erfarenheter av tidigare samarbete med Almab inom Swedspan-koncernen och visste att deras utrustning håller hög nivå när det gäller såväl den senaste tekniken som produktionskapaciteten. Vårt samarbete med Almab har fungerat väldigt bra och vi har en fortlöpande kontakt.

Gavin Cruickshank, projektchef IKEA