Svenska English

Krokbana/Släpbana

Funktion
Frammatning av virke till t.ex. sjunkfack.

Specifikation
Finns i olika utföranden.
Med krokbom som viker undan när virket skall matas ned.
Alternativt med ovanliggande medbringare, virket vilar då på glidskenor som är förssedda med öppningsbara klaffar som öppnas då virket skall matas ned i resp. sorterfack

.