Svenska English

Kedjetransportör

Funktion
Tvärtransport av pallgods, rör etc.
Finns också med höjning för avväxling till längstransport.
 
Specifikation
Längd och  kedjedelning anpassas efter godsets dimension.
Kedjetyp: ¾” , 1” , 1 ¼”, M80 osv.