Svenska English

Kaputrustning

Funktion
Kapning av virke under tvärtransport.
 
Specifikation
Drift via elmotorer.
Utförande med ovanliggande  alternativt underliggande klingor.
Skiktkapning eller kapning av enskilda.
 
Tolerans 1mm.