Svenska English

Jämndragningsrullbana

Funktion
Jämndragning av virke.

Specifikation
Finns raka och snedställda rullar.
Kan förses med skruvar för bättre ingrepp.
Rulldelning anpassas.
Rulldiameter: 159 alternativt 194 mm