Svenska English

Paketrullbana

Funktion
Längstransport av virkespaket.
Avsedd för Strölagda alternativt klosslagda paket.
Finns också med höjning för avväxling till tvärtransport.

Specifikation
Rulldelning och rullängd anpassas för virkespaketens dimension.
Kedjedrift.
Rulldiameter: 127 alternativt 159 mm