Svenska English

Paketkedja

Funktion
Tvärtransport av virkespaket.
Avsedd för Strölagda alternativt klosslagda paket.
Finns också med höjning för avväxling till längstransport.

Specifikation
Längd och  kedjedelning anpassas efter virkespaketens dimension.
Kedjetyp: 1 ¼”, 2100