Svenska English Россия

Paketkedja

Funktion
Tvärtransport av virkespaket.
Avsedd för Strölagda alternativt klosslagda paket.
Finns också med höjning för avväxling till längstransport.

Specifikation
Längd och  kedjedelning anpassas efter virkespaketens dimension.
Kedjetyp: 1 ¼”, 2100