Svenska English

Hyvelinmatare

Funktion
Tvärbuffrering samt inmatning av virke.

Specifikation
Tvärtransportör med stålkedjor eller plastkedjor.
Inmatning med valspar.
Via servomotorer.
Kapacitet: upp till 1000m/min

Tillval
Lyftskenor på tvärbuffert.
Automatisk nivellering av accelerationssträckan.