Svenska English

Hoplyftare

Funktion
Hoplyftning av virkespaket separerade med truckströ.

Specifikation
Truckgafflar monterade på lyftram.
Parallellstyrd lyftrörelse med elmotordrift.
 
Finns i utförande med horisontell åkrörelse för hopläggning av mer än 2 paket på varann.