Svenska English

Fingerskarvlinjer

Avsyning görs manuellt eller via scanner. Fingerskarven kan vara i kompakt utförande där fräsning och pressning sker i samma maskin eller uppdelad i de olika momenten för optimal kapacitet. Almab tar ofta helhetsansvaret och levererar i samarbete med inarbetade partners även: Scanner Hyvel Klyvsåg Fingerskarv Optimeringskapsåg Bandmaskin