Svenska English

Enstyckmatare

Funktion
Enstycksmatning av ämnen för kontrollerad inmatning i efterföljande transportör.

Specifikation
Kapacitet 200 st/min.
Finns i flera utföranden.
Avpassade för rått eller torkat virke.
Med lika eller varierande virkesdimension.