Svenska English

Emballageutläggare

Funktion
Utrullning samt avklippning av emballageplast på virkespaket.

Specifikation
Max emballagebredd 2500mm
Max rullstorlek 500mm
Plats för 2 rullar.

Emballageutmatningen drivs av en elmotor med pulsgivare.
Maskinens utmatningsvals är utrustad med kolborstar, som är jordade  till maskinstativet för att ta bort statisk elektricitet från emballageplasten.
Kapning av emballage med tryckluftstyrd kniv.
Elskåp med motorstyrning och styrsystem för manövrering och hantering av signaler till och från emballageutläggaren är monterat på stativets sida.
 
Tillval
Höj och sänkbart stativ.
Placering över tvärgående pakettransportör.