Svenska English

Automation

Till Almabs anläggningar ingår nästan alltid komplett elstyrning och drifttagning. 
PLC styrning är i flesta fall Siemens eller Mitsubishi men andra fabrikat tex Beckhoff eller AlanBradley förekommer. 
Medelstora och större anläggningar förses ofta med receptstyrning för att tex. erhålla snabba omställningar vid produktbyte. 
Koppling till överordnat system förekommer.
Vi monterar nästan alltid in möjlighet til fjärranslutning för att kunna supporta effektivt efter att anläggningarna drifttagits.

Elkomponenter väljs från kända fabrikat och som alltid uppfyller kraven på säkerhetskategorier.