Svenska English

Affärsidé

Almab erbjuder sågverks- och virkesförädlingsindustrin, processoptimerad hanteringsutrustning som ger maximalt värde för kunden. Detta gör vi genom ledande kunskap, utrustning och eftermarknad.